آثار هنری

آثار هنری

×
Cama Gallery | فاطمه دیواندری | بدون عنوان

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) بدون عنوان

امضا شده, 1394 رنگ و روغن روی بوم 100 x 100 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | آرام مسلم زاده | صفویه ۳

آرام مسلم زاده (ت‌.‌ت‌. 1353) صفویه ۳

امضا شده, 1395 رﻧﮓ و روﻏﻦ روی ﺑﻮم 180 x 130 cm تماس با گالری

Cama Gallery | داریوش هوشمند | بدون عنوان

داریوش هوشمند (ت‌.‌ت‌. 1314) بدون عنوان

امضا شده, 1397 جوهر و الکل روی مقوای گلاسه 67 x 51 cm تماس با گالری

Cama Gallery | حسین محجوبی | بدون عنوان

حسین محجوبی (ت‌.‌ت‌. 1309) بدون عنوان

امضا شده, 1392 رنگ و روغن روی بوم 120 x 80 cm تماس با گالری

Cama Gallery | احمد رضا احمدی | بدون عنوان

احمد رضا احمدی (ت‌.‌ت‌. 1319) بدون عنوان

از مجموعه هزار اقاقیا در چشمان تو هیچ بود امضا شده, 1395 آبرنگ و جوهر رنگی روی مقوا 42 x 30 cm تماس با گالری

Cama Gallery | فاطمه دیواندری | معماری

فاطمه دیواندری (ت‌.‌ت‌. 1338) معماری

از مجموعه معماری روستا امضا شده, 1392 اکریلیک روی بوم 70 x 50 x 2 cm تماس با گالری

Cama Gallery | رامین اعتمادی بزرگ | شماره ۶

رامین اعتمادی بزرگ (ت‌.‌ت‌. 1356) شماره ۶

از مجموعه دستای من جهان تو را تغییر میدهد امضا شده, 1396 فایبرگلس 100 x 70 x 19 cm تماس با گالری

Cama Gallery | رضا فلاح زاده | Old Birds Garden

رضا فلاح زاده (ت‌.‌ت‌. 1330) Old Birds Garden

امضا شده ترکیب مواد روی بوم 100 x 150 cm تماس با گالری

Cama Gallery | شهلا همایونی | بدون عنوان

شهلا همایونی (ت‌.‌ت‌. 1336) بدون عنوان

امضا شده, 1396 آکریلیک روی بوم 103 x 84 cm تماس با گالری

Cama Gallery | داریوش هوشمند | بدون عنوان

داریوش هوشمند (ت‌.‌ت‌. 1314) بدون عنوان

امضا شده, 1397 جوهر و الکل روی مقوای گلاسه 67 x 51 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مردمان ساحل عاج | صورتک بدو

مردمان ساحل عاج (ت‌.‌ت‌. ۱۹ام) صورتک بدو

امضا شده, 1900 کنده کاری روی چوب 38 x 51/5 x 8 cm تماس با گالری

Cama Gallery | ​طاهره صمدی طاری | سکوت

​طاهره صمدی طاری (ت‌.‌ت‌. 1360) سکوت

امضا شده, 1396 رنگ و روغن روی بوم 165 x 165 cm تماس با گالری

Cama Gallery | المیرا شکر‌پور | همزمان

المیرا شکر‌پور (ت‌.‌ت‌. 1355) همزمان

امضا شده, 1397 ترکیب مواد روی بوم 120 x 150 cm تماس با گالری

Cama Gallery | احمد رضا احمدی | بدون عنوان

احمد رضا احمدی (ت‌.‌ت‌. 1319) بدون عنوان

از مجموعه هزار اقاقیا در چشمان تو هیچ بود امضا شده, 1359 آبرنگ و جوهر رنگی روی مقوا 42 x 30 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مینا غفاری | بدون عنوان

مینا غفاری (ت‌.‌ت‌. 1365) بدون عنوان

از مجموعه دیوانه از قفس پرید امضا شده, 1395 اکریلیک روی مقوا 100 x 70 cm تماس با گالری

Cama Gallery | مصطفی مجیدی | بدون عنوان

مصطفی مجیدی (ت‌.‌ت‌. 1360) بدون عنوان

امضا شده, 1393 اﮐﻮﻟﯿﻦ روی ﻓﻮم ﺑﺮد 100 x 70 cm تماس با گالری

Cama Gallery | اوژن شیراوژن | بدون عنوان

اوژن شیراوژن (ت‌.‌ت‌. 1356) بدون عنوان

امضا شده, 1396 رنگ و روغن روی بوم 120 x 120 x 4 cm تماس با گالری